Ubezpieczenia grupowe

Grupowe ubezpieczenie na życie adresowane jest dla wyodrębnionych grup: pracowników zakładów pracy, członków stowarzyszeń, członków spółdzielni, związków zawodowych itp. Ze względu na szeroki zakres ochrony i relatywnie niską składkę, ubezpieczenie grupowe jest dla wielu ludzi znacznie korzystniejszą formą ochrony niż ubezpieczenie indywidualne. Dzięki złagodzeniu lub zaniechaniu wstępnej oceny medycznej, przystąpienie do ubezpieczenia grupowego jest możliwe dla ludzi starszych lub osób z problemami zdrowotnymi, dla których wykupienie indywidualnej polisy byłoby niemożliwe, lub wiązało się z poważnym kosztem.

Dzięki uczestnictwu w ubezpieczeniu grupowym, członkowie grupy mają możliwość zapewnić ochronę nie tylko swojego życia i zdrowia, ale również mogą chronić swoich najbliższych.

Coraz więcej towarzystw, poza powszechnymi ubezpieczeniami dodatkowymi na wypadek śmierci członków rodziny, umożliwia rozszerzenie pakietów ubezpieczeniowych o dodatkowe opcje, takie jak ryzyko poważnego zachorowania czy pobytu w szpitalu małżonka lub dziecka. W przypadku dużych grup ubezpieczyciele umożliwiają przystąpienie do ubezpieczenia najbliższym członkom rodzin, nawet jeśli formalnie nie są oni członkami ubezpieczanej grupy.

Ubezpieczenie grupowe jest produktem bardzo elastycznym. W ramach ubezpieczenia grupowego możliwe jest utworzenie podgrup różniących się zakresem ochrony i dopasowanych do preferencji i możliwości finansowych różnych pracowników. Ponadto ubezpieczenia grupowe stają się coraz prostsze w obsłudze. Wiele towarzystw umożliwia administrowanie polisą za pomocą własnych platform internetowych i zapewnia wiele kanałów, przez które można zgłaszać roszczenia (call center, internet). Ogranicza to formalności i skraca czas oczekiwania na wypłatę świadczenia.

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną zdarzenia będące następstwem nieszczęśliwych wypadków: śmierć, doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienie trwałej niezdolności do pracy. Świadczenie wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego pozwala zapewnić rodzinie zmarłego niezbędną pomoc finansową, w sytuacji utraty osoby, która dotychczas pokrywała większość kosztów ponoszonych przez gospodarstwo domowe (spłata rat, finansowanie edukacji, bieżące wydatki). W przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub trwałej niezdolności do pracy, wypłata świadczenia pozwala sfinansować proces rehabilitacji i powrotu ubezpieczonego do zdrowia.

Poza świadczeniami podstawowymi, ubezpieczenia NNW często rozszerzone są o pakiet assistance, który może obejmować m.in.: pomoc w organizacji rehabilitacji, usługi transportowe, świadczenie diety szpitalnej, lub opiekę nad dziećmi poszkodowanego.

Adresatem ubezpieczenia NNW mogą być osoby indywidualne, jak również różne grupy narażone na ryzyko nieszczęśliwego wypadku: młodzież szkolna, pracownicy przedsiębiorstw budowlanych i montażowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, magazynów, sieci handlowych, itp.

W ubezpieczeniu chorobowym świadczenie wypłacane jest w przypadku utraty zdrowa ubezpieczonego, przeważnie wystąpienia poważnego zachorowania. Świadczenie pozwala sfinansować proces leczenia (leki, badania itp.)

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe są dostępne również w formie ubezpieczenia utraty dochodu. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, które uniemożliwia pracę zawodową, towarzystwo wypłaca świadczenie odpowiadające umówionemu procentowi dotychczasowych dochodów ubezpieczonego. Ubezpieczenie to występuje na polskim rynku od niedawna i jest adresowane przede wszystkim dla osób o wysokich dochodach, prowadzących własną działalność gospodarczą.

Ubezpieczenia zdrowotne

Mimo, że ubezpieczenie zdrowotne jest stosunkowo nowym produktem na polskim rynku, cieszy się ono bardzo dużą popularnością. Na dynamiczny rozwój ubezpieczeń zdrowotnych wpływa przede wszystkim fakt, iż stanowią one atrakcyjne uzupełnienie, lub nawet alternatywę dla publicznego systemu służby zdrowia, jak również duża elastyczność produktu, umożliwiająca dopasowanie zakresu, a przez to i ceny, do preferencji ubezpieczonych.

Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszty związane z opieką medyczną. W zależności od wymagań ubezpieczanej osoby czy grupy, zakres ochrony może być kształtowany i może obejmować różnego rodzaju świadczenia medyczne: dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej, badania i testy diagnostyczne, proste zabiegi chirurgiczne nie wymagające długiej hospitalizacji (tzw. chirurgia jednego dnia), pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego, prowadzenie ciąży.

Dodatkowym komponentem ubezpieczenia medycznego jest pakiet assistance obejmujący świadczenia takie jak: konsultacje medyczne, organizację transportu medycznego czy organizację procesu rehabilitacji.

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia szereg korzyści. Dla ubezpieczonym oznacza dużą oszczędność czasu i pieniędzy. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty rzadko przekracza kilka dni. Szybki dostęp do opieki zdrowotnej ułatwia rozległa baza placówek medycznych współpracujących z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Pracodawcom fundującym ubezpieczenie medyczne jako dodatkowy benefit, może pomóc w zwiększeniu motywacji pracowników i podwyższeniu ich lojalności wobec firmy.

Ubezpieczenia turystyczne

Bez względu czy celem wyjazdu są rozmowy biznesowe, czy realizacja kilkumiesięcznego kontraktu, podróż zagraniczna zawsze wiąże się z ryzykiem zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Ubezpieczenie zagraniczne pozwala zmniejszyć negatywne konsekwencje nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak np. utrata bagażu czy opóźnienie w podróży, jak również chroni zdrowie pracownika i umożliwia szybki dostęp do placówek opieki zdrowotnej w kraju pobytu.

Na ochronę podstawową w ubezpieczeniu zagranicznym składają się: pokrycie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Towarzystwa oferują również coraz bardziej rozbudowane pakiety assistance, w których skład wchodzą m.in. świadczenia takiej jak: organizacja pomocy medycznej, organizacja transportu medycznego i zwrot kosztów akcji ratunkowej, zwrot kosztów leczenia stomatologicznego, pomoc prawna i administracyjna. Ubezpieczenie może być również rozszerzone o ochronę dodatkowych ryzyk takich jak np. wypadków podczas wykonywania pracy fizycznej lub uprawiania niebezpiecznych sportów.

Ubezpieczenia na podróż zagraniczną zawiera się na pojedynczą podróż lub na zadeklarowany okres czasu, np. jeden rok. Druga możliwość jest szczególnie wygodna w przypadku, kiedy pracownicy firmy często podróżują za granicę.

Zdjęcie: Archiwum PBG

Aktualności

  • Szanowni Państwo, W dniu 2 stycznia 2023 nastąpiło formalne połączenie MRC Broker Sp. z o.o z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o. W związku z…
  • Szanowni Państwo, już na początku stycznia 2023 roku nastąpi formalne połączenie MRC Broker Sp. z o.o. z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o. Od tego…
  • W związku z intensywnym rozwojem i realizacją nowych projektów MRC Broker Sp. z o. o. poszukuje osób do pracy na stanowisko Broker ubezpieczeniowy Miejsce pracy:…

Zaufali nam

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji