Ubezpieczenie budowlano-montażowe (Contractors/Erection all risk)

CAR/EAR (Contractors All Risks / Erection All Risks) jest rodzajem umowy ubezpieczenia skierowanej do inwestorów a także przedsiębiorstw zajmujących się pracami budowlanymi i montażowymi. Zakres ochrony obejmuje wszystkie nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia losowe (All Risks), o ile nie zostały one wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zadaniem ubezpieczenia jest zapewnienie wszystkich stronom zaangażowanym w proces budowy lub montażu środków finansowych umożliwiających odbudowę mienia zniszczonego wskutek zaistniałego zdarzenia losowego, a także pokrycie roszczeń osób trzecich powstałych w związku z prowadzonym procesem budowlanym.

Umowa ubezpieczenia składa się z dwóch części:
Sekcji I obejmującej szkody materialne w obiekcie budowlanym lub montażowym (koszty materiałów, urządzeń, maszyn, instalacji, a także koszty robocizny) a także w zapleczu budowlanym i drobnym sprzęcie budowlanym.
Sekcji II obejmującej szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami budowlano – montażowymi.

Zakres ubezpieczenia może zostać dodatkowo rozszerzany o m.in.:

 • Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • Koszty zatrudnienia rzeczoznawców,
 • Ubezpieczenie mienia istniejącego w chwili rozpoczęcia prac na terenie budowy,
 • Ubezpieczenie mienia w czasie jego transportu na teren budowy,
 • Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych.

Dodatkowo umowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie utraty zysku (ALOP – Advance Loss of Profits). Ochroną zostaje objęta utrata zysku inwestora, powstała w wskutek opóźnienia realizacji prac budowlano – montażowych. Opóźnienie musi być wynikiem szkody objętej zakresem ubezpieczenia CAR/EAR.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego (Contractors Plant and Machinery – CPM) pozwala na objęcie ochroną maszyn i urządzeń budowlanych wykorzystywanych na placu budowy, jak również w czasie ich składowania, przechowywania, transportu lub podczas ich samodzielnego przemieszczania się.

Zakres ochrony obejmuje wszystkie nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia losowe (All Risks), o ile nie zostały one wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Oznacza to, że ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe w wyniku ognia, przewrócenia się sprzętu czy kradzieży z włamaniem. Maszyny i sprzęt budowlany są ubezpieczane w wartości równej kosztom ich zastąpienia przez maszyny tego samego rodzaju, włącznie z dodatkowymi opłatami w postaci cła, podatków, transportu i montażu.

Ochrona ubezpieczeniowa może także zostać rozszerzona m.in. o:

 • Ubezpieczenie kosztów związanych z usunięciem rumowiska i innych pozostałości po szkodzie,
 • Koszty rzeczoznawców,
 • Dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych,
 • Ochronę maszyn w czasie wykonywania prac podziemnych.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (MB – Machinery Breakdown) obejmuje ochroną koszty naprawy lub wymiany maszyn powstałe wyniku uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych czy wybuchu kotłów. W ramach ubezpieczenia obejmowane ochroną są najczęściej systemy klimatyzacyjne, sprężarki, pompy, dmuchawy, generatory, transformatory, silniki i inne maszyny produkcyjne.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są zdarzenia obejmowane ochroną zgodnie ze standardowym ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (m.in. ogień, uderzenie pioruna, kradzież z włamaniem i rabunek).

Rozszerzeniem ochrony MB jest ubezpieczenie utraty zysku: MLoP (Machinery Loss of Profits). Ubezpieczenie zapewnia wyrównanie strat związanych z utratą zysku brutto, powstałych w związku z awarią maszyn.

Zdjęcie: Archiwum PBG

Aktualności

 • Szanowni Państwo, W dniu 2 stycznia 2023 nastąpiło formalne połączenie MRC Broker Sp. z o.o z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o. W związku z…
 • Szanowni Państwo, już na początku stycznia 2023 roku nastąpi formalne połączenie MRC Broker Sp. z o.o. z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o. Od tego…
 • W związku z intensywnym rozwojem i realizacją nowych projektów MRC Broker Sp. z o. o. poszukuje osób do pracy na stanowisko Broker ubezpieczeniowy Miejsce pracy:…

Zaufali nam

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji