Likwidacja szkód – usługa podstawowa

W sytuacji zaistnienia szkody reprezentujemy Klienta w relacjach z zakładem ubezpieczeń. Nasze działania w zakresie likwidacji szkód przebiegają etapowo. W pierwszym etapie przyjmujemy informację o szkodzie Klienta. Następnie analizujemy otrzymaną informację, doradzamy w zakresie formułowania roszczeń i zgłaszamy szkodę do zakładu ubezpieczeń. Po zgłoszeniu szkody monitorujemy przebieg postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez Ubezpieczyciela. Nasz merytoryczny nadzór sprowadza się do kompletowania dokumentacji szkodowej, weryfikacji przedkładanych dokumentów i dbałości o terminowość wypłat odszkodowań. Wszystkie nasze działania dokumentujemy, prowadzimy bazy szkód i na potrzeby Klienta generujemy potrzebne raporty i zestawienia.

Likwidacja szkód – usługa rozszerzona

Nasze działania dodatkowe oferowane w ramach likwidacji szkód stanowią uzupełnienie usługi w zakresie podstawowym. Są to działania w sferze pomocy prawnej, audytu i szkoleń. Działania te są niezbędne w szkodach ubezpieczeniowych o złożonym charakterze. Dążymy do terminowego zakończenia postępowania likwidacyjnego, ale naszą uwagę zwracamy również na osiągany efekt. Gdy postępowanie w szkodzie kończy się decyzją, która nie jest zgodna ze stanowiskiem naszego Klienta, oferujemy prowadzenie i doradztwo w toku postępowania odwoławczego. Przygotowujemy projekty odwołań od decyzji odmownych ubezpieczycieli w sprawach o odszkodowanie. W przypadku wyczerpania ścieżki odwoławczej w zakładzie ubezpieczeń, przygotowujemy materiały do pozwów w sprawach ubezpieczeniowych oraz doradzamy w toku postępowań sądowych.

Reprezentujemy interesy Klienta w postępowaniach likwidacyjnych, ugodowych, czy polubownych prowadzonych z udziałem Ubezpieczyciela.

W ramach świadczenia usług dodatkowych z zakresu likwidacji szkód nasza propozycja nakierowana jest na zmniejszenie zaangażowania Klienta w cały proces likwidacji oraz wydatne skrócenie czasu likwidacji. Efekty te są możliwe do osiągnięcia dzięki dedykowanym narzędziom instruktażowym. Są to dedykowane do polisy procedury, formularze i instrukcje postępowania.
Prowadzimy statystyki do szkód komunikacyjnych, które stanowią doskonałe uzupełnienie działań naszych Klientów w ramach szeroko rozumianego zarządzania flotą (Fleet management).
Zgromadzone informacje pozwalają monitorować szkodowość poszczególnych pracowników.

Minimalizujemy rozmiar szkód również ex-post. Organizujemy aukcje uszkodzonego mienia bądź środków obrotowych. Nadzorujemy przekaz uszkodzonych przedmiotów, obieg dokumentów i sposób rozliczenia.

Zdjęcie: Archiwum Górecka Projekt

Aktualności

  • Z przyjemnością informujemy, że Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i OC Aleksandra Hęćka-Sadowska po pozytywnej obronie uznanej za wyróżniającą rozprawy pt. „Ubezpieczeniowe metody finasowania realizacji ryzyka…
  • W dniach 14 i 15 maja 2019r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się XXIX Kongres Kadry poświęcony tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych. W przededniu wejścia…
  • Zapraszamy do udziału w wydarzeniach związanych z wdrożeniem PPK, których MRC BROKER jest współorganizatorem, tj.: 07.05.2019r. – Prezes Patrycjusz Marcinkowski w czasie śniadania biznesowego organizowanego…

Zaufali nam

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji